Disclaimer

Home » Disclaimer

Disclaimer voor www.nappas.nl

Algemeen

Nationale Amusementsparken Pas (Kamer van Koophandel 52524582), hierna te noemen NapPas, verleent u hierbij toegang tot www.nappas.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. NapPas behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

NapPas spant zich in om de inhoud van www.nappas.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten en producten op www.nappas.nl geldt een voorbehoud van updates van samenwerkingspartners (diverse dagjes uit) van NapPas en kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met NapPas.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NapPas en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NapPas, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan wijzigen.