Herroepingsrecht

Home » FAQ » Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroeping termijn verstrijkt 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u de NapPas binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar: NapPas, Kampenringweg 45 D, 2803 PE Gouda. Ook kunt u eerst binnen 14 dagen aangeven dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht. In dat geval dient u na die melding binnen 14 dagen de pas terug te sturen. De kosten voor het retourneren zijn voor uw rekening. Restitutie zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping plaatsvinden.