Herroepingsrecht

Home » FAQ » Herroepingsrecht

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de NapPas ontvangt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u de NapPas binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht , naar NapPas, Kampenringweg 45 D, 2803 PE Gouda. Ook kunt u eerst binnen 14 dagen na ontvangst aangeven dat u geen gebruik maakt van uw herroepingsrecht. U bent alleen gehouden de eventuele abonnementskosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding.