Herroepingsrecht

Home » FAQ » Herroepingsrecht

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de NapPas ontvangt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u de NapPas binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht , naar NapPas, Kampenringweg 45 D, 2803 PE Gouda. Ook kunt u eerst binnen 14 dagen na ontvangst aangeven dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht.

Na deze melding heeft u nog 14 dagen om de NapPas te retourneren. Als u de overeenkomst herroept, storten wij alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na herroeping, terug. Wij wachten met terugbetaling tot wij de NapPas hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de NapPas heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U bent alleen gehouden de directe kosten van het terugzenden van de NapPas en de eventuele abonnementskosten voor de dienst tot het moment van ontbinding te betalen. Let op dat u netjes omgaat met de NapPas, anders kunnen wij eventuele waardevermindering van de NapPas bij u in rekening brengen.