Privacybeleid

Home » Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT

Nationale Amusementsparken pas, hierna te noemen NapPas is eindverantwoordelijk voor de uitgifte van de NapPas! De NapPas biedt diverse kortingen voor leuke dagjes weg en stelt je in staat om bij geselecteerde NapPas kortingsgevers korting te ontvangen.

Middels dit privacy statement willen wij je op een professionele, toegankelijke en vooral begrijpelijke wijze uitleggen, dat wij jouw privacy zeer belangrijk vinden! Via onderstaande vragen & antwoorden geven wij je meer inzicht in hoe NapPas omgaat met jouw persoonsgegevens!

Vragen & antwoorden:

 • Welke persoonsgegevens worden door NapPas verwerkt?

NapPas verwerkt de volgende gegevens (geslacht, voornaam, achternaam, NAW gegevens, geboortedatum en e-mail)

 • Voor welke doeleinden verwerkt NapPas persoonsgegevens?

NapPas gebruikt jouw persoonlijke persoonsgegevens om een NapPas op naam te kunnen bedrukken! Vervolgens zal de NapPas naar jouw huisadres worden verstuurd. Tevens gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Om je per e-mail te informeren over NapPas nieuws & NapPas partners (dagjes uit)
 • Om je te kunnen feliciteren op je verjaardag
 • Om de NapPas site zo goed mogelijk te beheren en voor jou toegankelijk te maken
 • Om je persoonlijk te kunnen helpen als je in contact treedt met de NapPas klantenservice
 • Om onderzoek te kunnen verrichten zodat we onze service blijvend kunnen verbeteren
 • Om je per post te kunnen informeren over belangrijk NapPas nieuws
 • Aan wie verstrekt NapPas mijn persoonsgegevens?
  NapPas verstrekt op geen enkele wijze jouw gegevens aan derden met uitzondering van Database Fulfilment, https://dbf.nl/ te Capelle aan den Ijssel, hierna te noemen DBF. Deze organisatie (DBF) beheert de volledige ledenadministratie van NapPas!

NapPas kan gehouden zijn jouw persoonsgegevens toch te moeten verstrekken aan derden op grond van een wettelijke plicht of een rechterlijk bevel (bv overheid)

NapPas kan in het geval van een eigendomsoverdracht (bv fusie of overname door een andere onderneming) jouw gegevens verstrekken aan een kopende partij! Indien hier sprake van is zullen wij je eerst op de hoogte brengen!

 • Wie is Database Fulfilment?

Database Fulfilment (DBF) is sinds 2000 marktleider op het gebied van complexe ledenadministraties! Ook levert zij aan enkele grootbanken in Nederland diverse diensten. DBF heeft onderstaande keurmerken:
– ISAE 3402 / FIRA & PCI DSS, https://dbf.nl/over-dbf en is een zeer betrouwbare en gedegen organisatie. NapPas heeft haar ledenadministratie sinds 10 jaar volledig uitbesteed aan DBF.

 • Hoe moet ik de samenwerking tussen NapPas & DBF interpreteren?
  – NapPas is te allen tijde eindverantwoordelijk in de zin van de WBP/AVG:
  WBP staat voor Wet Bescherming Persoonsgegevens
  AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming- Database Fulfilment (DBF) verwerkt persoonsgegevens waar NapPas eindverantwoordelijk voor is (tot deze gegevens behoren persoonsgegevens in de zijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG)


– DBF zal bij de verwerking van jouw persoonsgegevens handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens

– DBF neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onzorgvuldig,
ondeskundig of ongeoorloofd gebruik!

 • Is NapPas Thuiswinkel gecertificeerd?
  Ja, NapPas is sinds 5 april 2011 Thuiswinkel gecertificeerd. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving. Op deze wijze tracht NapPas jouw privacy extra te respecteren en te beschermen, https://www.thuiswinkel.org/leden/nappas/certificaat
  Ook kun je rechtstreeks in contact treden met Thuiswinkel om bevestigd te krijgen dat NapPas voldoet aan de laatste Nederlandse wet- en regelgeving.
 • Hoe kan ik controleren of NapPas echt Thuiswinkel gecertificeerd is?
  Dat kun je doen door rechtstreeks contact op te nemen met Thuiswinkel! Ook kun je rechtstreeks navigeren naar de website van Thuiswinkel en daar de bedrijfsnaam “NapPas” invullen!
 • Is NapPas ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens?
  Ja, NapPas communiceert persoonsgegevens, conform de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). NapPas heeft zich onder meldingsnummer m1459562 verbonden aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
 • Hoe vaak kan ik een e-mail van NapPas ontvangen?
  NapPas zal je maximaal 12 e-mails in 1 kalenderjaar sturen. Middels deze e-mails houden we je op de hoogte van NapPas nieuwtjes en aanbiedingen. Is het aantal van 12 e-mails naar jouw smaak te veel, dan kun je je ook altijd op elk moment weer zeer eenvoudig uitschrijven.
 • Hoe kan ik de kortingen via NapPas verzilveren?
  Je ontvangt korting op vertoon van je NapPas. In enkele specifieke gevallen krijg je van de geselecteerde NapPas kortingspartners de mogelijkheid om via hun site tickets te bestellen! Zodra je tot een transactie overgaat, kan NapPas op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot hoe deze uitjes omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Check daarom zeer kritisch het privacy statement van het desbetreffende uitje die je via NapPas met korting bezoekt!
 • Wat zijn cookies en hoe gebruikt NapPas deze cookies?
  Een cookie is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen! NapPas maakt gebruik van cookies om je een optimale NapPas website gebruikers ervaring te kunnen bieden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Ook maken deze cookies het gemakkelijk om jou een volgende keer bij een bezoek op de NapPas site te herkennen. Mocht je hier geen gebruik van willen maken dan kun je de cookies op jouw computer eigenhandig verwijderen.
 • Maakt NapPas gebruik van Google Analytics?
  Ja, wij maken als NapPas gebruik van Google Analytics.
  Hiervoor hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Bron: https://ictrecht.nl/juridisch-advies/cookies-en-privacy/google-analytics/

 • Kan ik informatie opvragen over mijn persoonsgegevens?
  Ja, dat recht heb je! Hiervoor kun je je rechtstreeks wenden tot NapPas, zodat wij je kunnen informeren welke persoonsgegevens wij verwerken. NapPas zal schriftelijk reageren op dit verzoek en binnen uiterlijk 4 weken kun je een reactie verwachten! Vervolgens kun je ons aangeven om jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen en of een andere voorkeur aan te geven. Ook op dit verzoek van jou zullen wij weer binnen uiterlijk 4 weken reageren.
 • Waar kan ik terecht met klachten?
  Dit is natuurlijk niet leuk! Je kunt voor klachten rechtstreeks contact opnemen met NapPas. Wij zullen dan ons uiterste best doen om er samen op een constructieve wijze uit te komen. Mocht dit niet lukken, dan kun je een officiële procedure starten via Thuiswinkel. Zij zullen vervolgens als onafhankelijke partij in contact treden met NapPas om voor alle partijen tot een passende oplossing te komen.
 • Kan dit Privacy Statement gewijzigd worden?
  Ja, dat kan! Het is daarom van belang dat je op regelmatige basis het privacy statement checkt op eventuele veranderingen.
 • Waar kan ik de “Algemene Voorwaarden” van NapPas terugvinden?
  De Algemene Voorwaarden van NapPas kun je terugvinden op de homepagina van NapPas – onderaan de website (footer), https://www.nappas.nl/wp-content/uploads/2018/05/Algemene-Voorwaarden-NapPas-2016.pdf Dit zijn overigens de Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel waar NapPas zich aan moet houden!
 • Waar kan ik terecht met inhoudelijke vragen en of verzoeken?
  Als je vragen hebt, kun je je melden via info@nappas.nl Wij helpen je graag en mocht je liever telefonisch contact opnemen, dan kan dat ook via 0800 – 2017. (dit is een gratis telefoonnummer) Ook is het mogelijk om via social media (facebook & twitter) in contact te treden met NapPas.